Κρίσιμα ερωτήματα του Χουντή προς την κομισιόν για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

hountis

Κρίσιμα ερωτήματα απευθύνει ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής προς την Κομισιόν, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι όλες οι επιστημονικές μελέτες, μεταξύ των οποίων και η μελέτη του ΙΓΜΕ, που η ίδια η Περιφέρεια Αττικής παρήγγειλε και προσκόμισε ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέταζε την καταλληλότητα της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Γραμματικού, βεβαιώνουν ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέμα.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

Κατά την εξέταση της αναφοράς 0573/2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, η Περιφέρεια Αττικής προσκόμισε μελέτη του ΙΓΜΕ, που βεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέμα, λεκάνης απορροής πολύ μεγαλύτερης του ελάχιστου ορίου (1km2) που θεσπίζει ο ν. 4258/2014 για τον χαρακτηρισμό ρέματος.

Υπενθυμίζεται ότι:

-Η αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρά την αντίθετη γνώμη της προϊσταμένης αρχής, εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση (27.3.2014), με την οποία βεβαίωνε ότι ο ΧΥΤΑ χτίζεται πάνω σε ρέματα, τονίζοντας ότι η θέση χωροθέτησης είναι ακατάλληλη, γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο.

-Τα επιφανειακά ύδατα του ΧΥΤΑ εκβάλλουν σε θαλάσσια περιοχή NATURA2000, γεγονός για το οποίο, η νομοθεσία επιβάλλει νέα ΜΠΕ για την προστασία του οικοτόπου.

-Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από απόφαση του ΣτΕ ότι δεν υπάρχει ρέμα, κρίνοντας όμως, όχι την ουσία, αλλά τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,

Ερωτάται:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, με βάση τη νομοθεσία και την αρχή της προφύλαξης, ώστε να αντιταχθεί σε κάθε δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ και σε κάθε αίτημα χρηματοδότησης των λοιπών εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ , πριν ξεκαθαρισθεί τελείως η ύπαρξη ή μη ρέματος και αφού υπάρξει η απαραίτητη νέα ΜΠΕ που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία;

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.