Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού στον δήμο μας για προμήθεια καυσίμων

σάρωση0003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(βενζίνη SUPER, βενζίνη αμόλυβδη , πετρέλαιο κίνησης,πετρέλαιο θέρμανσης)προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και για την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2014 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσόν των 489.540,00 €, εκ των οποίων 398.000,00 € είναι η αξία των προμηθευόμενων καυσίμων (2.000 λίτρων βενζίνης Νέας Σούπερ, 30.000 λίτρων βενζίνης Αμόλυβδης, 260.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 10.000 λίτρων πετρελαίουθέρμανσης), και 91.540,00 € η δαπάνη για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%)και θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 10.6641.01, 10.6643.01 ,20.6641.01, 25.6641.01 ,35.6641.01 ,30.6643.02 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2014.Η προμήθεια θα γίνει από πόρους του Δήμου του έτους 2014.Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104, από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 6 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.