Ανακοίνωση του δήμου Μαραθώνα για τους δασικούς χάρτες

σάρωση0003

Η επιτροπή επίλυσης χωροταξικών θεμάτων Οικισμών Δήμου Μαραθώνα,

«που συνεστήθη κατόπιν της υπ΄αριθ. 443/2015 Απόφασης Δημάρχου»

Προκειμένου να προβεί στην εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του Ν.3889/2010, όσον αφορά την αποτύπωση ορίων οικισμών στερουμένων νόμιμης έγκρισης και την εξαίρεσή τους από τους Δασικούς Χάρτες

ΚΑΛΕΙ:

Τους Πρόεδρους Συλλόγων Οικισμών-Συν/σμών κλπ., καθώς και οιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό:

1.) Τοπογραφικό Διάγραμμα σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Χ.Α. ΄87 και πίνακα ορίων της περιοχής, καταλλήλως σεσημασμένων.

2.) Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 165387/410/3-2-2011 εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 470Β/28-2-2012), που θα περιλαμβάνει:

α.) Περιγραφή υφισταμένης κατάστασης

β.) Πράξεις της Διοίκησης για αλλαγή χρήσης γης και

γ.) Εάν υπάρχουν, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκεκριμένα, Ζ.Ο.Ε. (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Γ.Π.Σ. (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδια Χωρικής και ΟικιστικήςΟργάνωσηςΑνοικτής Πόλης), καθώς και γενικές και ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στον Ν.4269/2014.

(Προσοχή: Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, εκτός των άρθρων 23 και 24, θα χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο στην σύνταξη των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων).

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.