Ούτε στα όνειρα μας καινούργια σχολική μονάδα στον Δήμο Μαραθώνα

13116423 1040273262733206 3712589112531503325 o

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα από την συνάντηση της Ένωσης Γονέων Δήμου Μαραθώνα

με την Πρόεδρο της Κτ.Υπ ΑΕ για τους Φακέλους Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαραθώνος. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων αναφέρει:

Λεπτομερή ενημέρωση, από την Πρόεδρο της Κτ.Υπ ΑΕ (πρώην Ο.Σ.Κ.) κα Κοντούλη και τους συνεργάτες της,για τους Φακέλους Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαραθώνος, είχαν σε προγραμματισμένη συνάντηση τα μέλη της Ένωσης Γονέων στις 26 Απριλίου 2016.
Τα συμπεράσματα δυστυχώς δεν είναι θετικά. Κατά την ενημέρωση προέκυψε ότι η Δημοτική Αρχή (νυν αλλά και προηγούμενη), δείχνει απρόθυμη να ανταποκριθεί σε έγγραφα αιτήματα της Κτ.Υπ. ΑΕ, ώστε οι φάκελοι των προς ανέγερση σχολείων, με ευθύνη του Δήμου να έχουν την προβλεπόμενη πληρότητα, σύμφωνα με τις νόμιμες και θεσμοθετημένες προϋποθέσεις. Εάν σε αυτή την κατάσταση προστεθεί και η απαξίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του Δήμου, με την συχνή αδιαφορία υλοποίησης των αποφάσεων της ΔΕΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρέπει να προκαλεί σε κανέναν απορία ότι στον Δήμο Μαραθώνος έχει να ανεγερθεί σχολική μονάδα πάνω από 10 χρόνια.

ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

η Ένωση θεωρεί ότι κατά την επικείμενη συνεδρίαση της ΔΕΠ, την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της Παιδείας να συμβάλουν σε μια νέα προσπάθεια. Βασικές αρχές ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων πρέπει να είναι η συναίνεση, το πνεύμα καλής συνεργασίας και η ανιδιοτελής προσφορά, ΠΆΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ώστε να χαραχθεί ρεαλιστικός σχεδιασμός και συντονισμός των ενδεδειγμένων ενεργειών, με αποκλειστικό στόχο το ξεπέρασμα κάθε πραγματικού και γραφειοκρατικού εμποδίου που αντιμετωπίζουν τα θέματα της σχολικής στέγης στο Δήμο μας.

Στις 7 Απριλίου 2016 η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. ανήρτησε δημοσίευση στο facebook με τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΠ» στην οποία, μεταξύ άλλων, επιχειρεί να απαντήσει σε «ανακρίβειες», όπως αναφέρει, που ακούστηκαν στην ημερίδα της 3ης Απριλίου 2016 για το 2ο Λύκειο Ν. Μάκρης, από την Πρόεδρο της Κτ.Υπ ΑΕ κα Κοντούλη. Στην ανάρτηση αυτή η Πρόεδρος της ΔΕΠ τόνισε ότι, «σε αντίθεση με τα όσα είπε η κα Κοντούλη, οι φάκελοι των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν από πλευράς Δήμου, είναι πληρέστατοι και πλέον το θέμα της υλοποίησης βαρύνει αποκλειστικά την ΚΤΥΠ».
Κατά την ενημέρωση της Ένωσης από την Κτ.Υπ. ΑΕ, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στο σύνολο των φακέλων. Η Κτ.Υπ.ΑΕ έχει υποβάλλει ήδη στο Δήμο σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ΕΓ. Δ1/Τ1.3/5424/12-04-2016), με όλες τις επισημάνσεις.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:
Α. Σοβαρές ελλείψεις στους φακέλους του 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης και του Νηπιαγωγείου Ανατολής.
Β. Για τον φάκελο του φερόμενου μέχρι σήμερα «πιο ώριμου προς ένταξη έργου», αυτόν του 2ου Δημοτικού σχολείου Ν. Μάκρης, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η παραχώρηση του οικοπέδου στην Κτ.Υπ. Α.Ε., ούτε προσκομίστηκαν ποτέ τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (μετεγγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων), προκειμένου η Κτ.Υπ. Α.Ε. να προχωρήσει στην εκπόνηση των σχετικών μελετών.
Πολύ δε περισσότερο έγινε σαφές ότι και η προμελέτη που εκπονήθηκε το 2012 για το νέο σχολείο είναι στην ουσία ακατάλληλη, αφού έγινε για 9/θέσιο κι όχι για 12/θέσιο σχολείο. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 45723/Δ4/11-04-2008 (ΦΕΚ: 704/22-04-2008), το 2ο Δημοτικό σχολείο Ν. Μάκρης είναι οργανικά 12/θέσιο, προτού λειτουργήσει ως ανεξάρτητη σχολική μονάδα το 2010.
Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί αυτή η λανθασμένη διαβίβαση στοιχείων για την οργανικότητα του σχολείου στον τότε Ο.Σ.Κ., με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου σχολείου.
Επίσης, στο έγγραφο της Κτ.Υπ. Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΓ.Δ1/Τ1.2/2547/19-02-2015, αναφέρεται ότι : «Επειδή το σχολείο αναβαθμίστηκε από 9/θέσιο σε 12/θέσιο η εκπονηθείσα προμελέτη θα μετατραπεί και η Κτ.Υπ. ΑΕ θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, δεδομένου ότι ο Δήμος δηλώνει αδυναμία συνδρομής στην εκπόνηση των μελετών, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί».
Προκύπτει επίσης το ερώτημα, με ποια εξουσιοδότηση το κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, που επισκέφθηκε την Κτ.Υπ. ΑΕ στις 13-02-2015, δήλωσε «αδυναμία συνδρομής στην εκπόνηση των μελετών», σε αντίθεση με :
• Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος (Α.Δ.Σ 119/29-4-2013) για την ανάγκη άμεσης ανάθεσης της εκπόνησης των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου σχολείου στην οδό Πυθαγόρα στη Ν. Μάκρη, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καθώς η εκπόνησή των μελετών από τον ΟΣΚ θα καθυστερούσε με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά και η ένταξη του έργου στους πίνακες των προς δημοπράτηση έργων.
• Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαραθώνος έτους 2015, που στο κεφάλαιο Νέα Έργα προέβλεπε την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής και Η/Μ Μελέτης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μάκρης (1η Π.Ε., Ο.Τ.160).
Γ. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε και το θέμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης. Ζητήθηκε η επίσπευση της πραγματογνωμοσύνης και λήψης απόφασης σχετικά με το ποια λύση είναι οικονομικά προσφορότερη, η ενίσχυση του φέροντος οπλισμού και αξιοποίηση του υφιστάμενου οργανισμού, ή η κατεδάφισή του και η ανέγερση νέας οικοδομής. Τονίστηκε ότι ενδεχόμενη νέα ανέγερση, πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον τους χώρους της υφιστάμενης δομής. Επίσης τονίστηκε ότι αυτό το ζήτημα εκκρεμεί και ταλαιπωρεί επί πολλά έτη την κοινωνία της Ν. Μάκρης, την ίδια περίοδο που οι αυξανόμενες ανάγκες σχολικής στέγης απαιτούν την άμεση επίλυσή του.
Πέρα των παραπάνω, μέχρι τώρα πολλές αποφάσεις της ΔΕΠ, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα σχολικής στέγης παραμένουν ανεκτέλεστες, με αποτέλεσμα να βάλλεται κάθε θεσμική διάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά και η ίδια η επίλυση των πιεστικών ζητημάτων, καθώς δεν παράγεται το αναμενόμενο έργο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά όχι μοναδικό, αποτελεί η περίπτωση του ΓΕΛ Μαραθώνα, για το οποίο η ΔΕΠ χρειάστηκε να πάρει τέσσερις όμοιες αποφάσεις από τον Οκτώβριο του 2014 ως τις 14 Μαΐου 2015 για την αγορά οικοπέδου για ανέγερση Λυκείου στον οικισμό του Μαραθώνα, όποτε και ελήφθη σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Α.Δ.Σ 135/14-5-2015).
Έκτοτε και παρά τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης ΔΣ/14-5-2015, σελ. 127 & 131), η απόφαση παραμένει ανεφάρμοστη, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει έστω και η σύνταξη της διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου (αρμοδιότητα Οικονομικής Υπηρεσίας).

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) για τη στέγαση των σχολικών μονάδων αρμόδιος είναι ο οικείος δήμος.
Η Ένωση Γονέων καλεί συνολικά την Δημοτική Αρχή (παρούσα και προηγούμενη) να αναλάβει τις ευθύνες της και να εργαστούν όλοι με συνέπεια και ειλικρίνεια προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων σχολικής στέγης του Δήμου μας. Είναι επιτακτική πλέον ανάγκη η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι οι ελλείψεις είναι και μεγάλες και επείγουσες.

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.