Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη με πρώτο θέμα τον τουρισμό

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων

3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  • Περί εγκρίσεως πρότασης-μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο « Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Πολιτιστικής και Τουριστικής Αξιοποίησης Δήμου Μαραθώνα». (εισηγητής Δήμαρχος κ. Ψηνάκης Ηλίας)
  • Περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων» κατόπιν της με αριθ. 56/2017 απόφασης σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
  • Περί λήψης απόφασης για την διερεύνηση δυνατότητας αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαραθώνος με το Τ.Π.Δ. του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
  • Περί λήψης απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας της Μαργαρίτας Πατέλου . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
  • Περί λήψης απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας του Βασίλη Τσάγκλου . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
  • Χαρακτηρισμός της επιχείρησης του ελαιοτριβείου κ. Μπερτόλη Λεωνίδα ως εποχιακή επιχείρηση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
  • Περί έγκρισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 102405 ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Μαραθώνα. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Ζούρος Γεώργιος)
  • Περί έγκρισης Σχεδίου Γραμμών Ανακύκλωσης στο Δήμο Μαραθώνα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Ζούρος Γεώργιος).
  • Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ. Α. Παππά).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.