Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων σχολικών τροχονόμων στα σχολεία του δήμου Μαραθώνα

bf2a2e83ec34961880d0686d974aa424 XL

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει

την πλήρωση έντεκα (12) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων της κάτωθι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της:

1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                 ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ         ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ       ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

4.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ       ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

5.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ         ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

6.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ                   ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

7.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ         ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

8.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                             ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

9.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                 ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

10.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ                     ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

11.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ         ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

12.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ                     ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα.

Β) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα

Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 09/10/2017 μέχρι τις 16/10/2017, από τις 9.00 έως τις 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή/Προϊστάμενο των παραπάνω Σχολικών Μονάδων προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2017 και έλλειψη αυτού του έτους 2016. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί.

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.