Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 6 Μαρτίου στον Μαραθώνα

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των

άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 6-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   Περί λήψης απόφασης για έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

   Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού κλήρωσης μεταξύ των μελών του δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εκποιήσεων-εκμισθώσεων πραγμάτων-ακινήτων έτους 2018 (Π.Δ.270/81). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

   Περί λήψης απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

   Περί ενημέρωσης για την αγωγή του Δήμου κατά της ΕΥΔΑΠ. (ειδικός αγορητής: Δικηγόρος κ. A. Κοντοθανάσης ).

   Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

   Προτεινόμενες θέσεις για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων ( πλησίον καταστημάτων – περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

   Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

   Προσδιορισμός θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

   Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018 (Νόμος 4497/13-11-2017). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

   Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

Με εκτίμηση ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Οργανισμος λιμενος


fast ad

Κράτα το

Κράτα το

The pear

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.