Δημοτικό συμβούλιο Μαραθώνα την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου

marathon

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 22-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια για την σύνταξη μελέτης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για τον Δήμο Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

2.Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση του έργου: "Aποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Μαραθώνος Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης -07-2018" .(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

3.Περί λήψηςαπόφασης για την έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ο.Π.Δ. έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος βάση της Υπ. Αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ.(276 -2018 ΟΕ).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

4.Περί αποδοχής ποσού 86.610,00€ ως απόδοση εσόδων ΚΑΠ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 9η, 10η,11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2018. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

5.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών μέχρι 7/9/2018. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

6.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών   από 8/9/2018 έως 10/10/2018.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

7.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ύδρευσης

(ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

8.Περί λήψης απόφασης με βάσει τις υπ.αρ.15053 &1054/2018 αιτήσεις της κας ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑΣ περί διαγραφής των προσαυξήσεων. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

9.Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

10.

Περί λήψης απόφασης για τον καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2019 κατόπιν της με αρ.259/2018 ΑΔΣ (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

11.Περί Λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

12.Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας   δημοπρασίας για την εκμίσθωση   του κυλικείου στο δημοτικό   κοιμητήριο   Νέας Μάκρης.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

13.Περί λήψης απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για συλλογή –αποκομιδή –διαχείριση –εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

14.Περί λήψης απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια εορταστικού στολισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

15.Λήψη απόφασης περί καθορισμού κριτηρίων και δικαιολογητικών για την επιλογή πυρόπληκτων οικογενειών που θα ενισχυθούν από την ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

16.Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

17.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικ. με αρ. 4 στο Ο.Τ. 20 στον οικισμό «Φλωρίς» , Ζούμπερι Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης με Ε= 854,59 τ.μ. για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου στην Α.Ε. Κτιριακές Υποδομές. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

18.Περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 0111004 της 3ης ΠΕ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης Αττικής του Δήμου Μαραθώνος Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για παράσταση και υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).

19.Περί παραχώρησης πλατειών στις τέσσερις κοινότητες του Δήμου Μαραθώνος ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

20.Πρακτική ασκούμενου δικηγόρου κατ ́ άρθρο 13 του ν.4194/2013.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

21.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου)

22.Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου)

23.Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού έτους 2019 ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου)

24.Περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και Αντικατάσταση μελών. (ειδικός αγορητής: δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης κ.Πέτρος Αλεξανδρής )

25.Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Ο.Ε 2019 του ΔΗΘΕΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη)

26.Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος )

Με εκτίμηση                                                                      

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου  

Οργανισμος λιμενος


fast ad

Κράτα το

Κράτα το

The pear

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.