Δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη στον δήμο Μαραθώνα

marathon

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011),σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και   Δήμου Μαραθώνος για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ   ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», συνολικού   ποσού   771.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του   Φ.Π.Α.)   (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

2.Περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνα και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης του έργου   του   Βιολογικού Καθαρισμού. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος   κ. Γεώργιος Νησιώτης)

3.Περί παράτασης της συμβατικής χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας «Παροχής υπηρεσιών   συμμόρφωσης   του   Δήμου   Μαραθώνος,   με   το   νέο   ευρωπαϊκό κανονισμό (JDPR)   για   την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας   δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπηρεσίες DPO μέχρι την ολοκλήρωση της συμμόρφωσης .(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

4.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών μέχρι 7/9/2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

5.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών   από 8/9/2018 έως 10/10/2018.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

6.Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Ο.Ε 2019 του ΔΗΘΕΜΑ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη)

7.Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση   προϋπολογισμού   της   Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )

8.Περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης   και   Προβολής και Αντικατάσταση μελών. (ειδικός αγορητής: δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης κ. Πέτρος Αλεξανδρής )

9.Περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου & εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικόςαγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου  

Οργανισμος λιμενος


fast ad

Κράτα το

Κράτα το

The pear

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.