Δημοτικό συμβούλιο Μαραθώνα την Τρίτη

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 11-12-2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Περί ενημέρωσης και λήψης απόφασης για το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού δικαστών και εισαγγελέων Δήμου Μαραθώνος

2.Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )

3.Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους2019,της Κ.Ε.Δ.ΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )

4.Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2019 της Κ.Ε.Δ.ΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )

5.Έγκριση Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019,της Κ.Ε.Δ.ΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).

6.Περί αποδοχής ποσού 58.931,47€ από τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ.19, άρθρο 24 Ν.2130/93).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

7.Περί αποδοχής ποσού   78.731,7€ από τέλη διαφήμισης   κατανομή Δ στους Δήμους.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

8.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών μέχρι 7/9/2018.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

9.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών από 8/9/2018 έως 10/10/2018.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

10.Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών έτους 2019, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016(ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016)(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

11.Περί αλλαγής μελετητή στην 4ηΠ.Ε Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

12.Περί επικαιροποίησης της Α.Δ.Σ έτους 2013, για την νομιμοποίηση κατασκευών και επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

13.Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στο Ο.Τ. 2019 της Π.Ε. "Παραλία Μαραθώνα" Δήμου Μαραθώνος και διαβίβαση φακέλου -επίβλεψη από την Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

14.Περί Άμεση στέγαση και λειτουργία του 4ου Ν/Γ Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

15.Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Ο.Ε 2019 του ΔΗΘΕΜΑ.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη)

16.Περί παραχώρησης κτιρίου όπου στεγάζεται ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Μάκρης για χρήση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού, στο ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου )

17.Περίορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος)

Με εκτίμηση                                                                      

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

 

                                                                                                          ΣΙΝΕΜΑ ΑΛΙΚΗ

The pear

ginosatis

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.