Δημοτικό συμβούλιο Μαραθώνα την Τρίτη το απόγευμα

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις19-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30π..μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Έγκριση διεξαγωγής 6ου Ημιμαραθωνίου στις 7 Απριλίου 2019. (ειδικός αγορητής:Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου)

2.Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση ΔΣ και ορισμού μελών αυτού του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής:Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.κ. Αναστασία Ρίζου)

3.Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.(ειδικός αγορητής:Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.κ. Αναστασία Ρίζου)

4.Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία η και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χωράς»». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

5.Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ήκρίσεων.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

6.Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύμβαση που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάριο.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

7.Περί αποδοχής ή μη της υπ’αριθμ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου σχετικά με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 24630 & 24632/3-11-2017 αιτήσεις της <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. ΛατομικήΕταιρεία>> για διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

8.Έγκριση του προϋπολογισμού 2019 του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

9.Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

10.Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

11.Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας-σκοπιμότητας, σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την σχολή θετικών επιστημώνΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ για την δημιουργία Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος με ΘΕΜΑ«Διερεύνηση Επιστημονικών, Τεχνικών και Γεωπεριβαλλοντικών Παραμέτρων του ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

12.Περί διαγραφής ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

13.Περί διαγραφής ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

14.Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.Αργύρης Λάσκος)

15.Απόφαση απολογιστικών στοιχείων των ετών 2011-2015 της Α ́ βάθμιας ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.Αργύρης Λάσκος)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Οργανισμος λιμενος

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.