Δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη στον Μαραθώνα

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις28-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30π..μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ"(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

2.ΠΕΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:Διερεύνηση Επιστημονικών, Τεχνικών και Γεωπεριβαλλοντικών Παραμέτρων του ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

3.Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την ηχητική κάλυψη Εθνικών Εορτών.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

4.Έγκριση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μαραθώνος, επιλογή χρηματοδότησης της επένδυση..(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

5.Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.(ειδικός αγορητής: Γ.Γ. Δήμoυκ. Π. Μικελοπούλου )

6.Ανάκληση της υπ αριθμ. 24/2019 αποφάσεως δημευτικού συμβουλίου με θέμα : Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019.(ειδικός αγορητής: Γ.Γ. Δήμoυκ. Π. Μικελοπούλου )

7.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2019.(ειδικός αγορητής:Γ.Γ. Δήμoυ κ.Π.Μικελοπούλου )

8.Περί εκλογής Προέδρου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

 

Οργανισμος λιμενος

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.