ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων (τύπου Ι.Χ, μικρά φορτηγά, μικρά και μεγάλα λεωφορεία,απορριμματοφόρων, ρυμουλκών μετά του ρυμουλκούμενου οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων, μεγάλων φορτηγών, δικύκλων μοτοσικλετών μηχανημάτων έργου και σαρώθρων) για το έτος 2013 αξίας 275.851,08 €(με ΦΠΑ 23%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Μαραθώνος.Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104, από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 27 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή  την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός και την εναλλακτική προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 4 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο.
 
 

 

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.